Medlemmer af Forældrebestyrelse

Jakob Wester Glintborg
Valgt i Farvervænget
Formand for bestyrelsen
Jesper Vinter
Valgt i Bymarken
Næstformand i bestyrelsen
Mie Ingemann S. Michelsen
Valgt i Stoldalen
Jonas Haack Q. Jensen
Valgt i stoldalen
Mia Skatka
Valgt i Onsild
Rikke Hedegaard Kallestrup
Valgt i Farvervænget
Referent i bestyrelsen
Lisbeth Overgaard Nielsen
Personalerepræsentant for Stoldalen
Rebecca Ranch
Personalerepræsentant Onsild
Winnie Sundahl
Personalerepræsentant Farvervænget
Hanne Sørensen
Personalerepræsentant fra Bymarken
Mogens Dahl Søndergaard
Dagtilbudsleder
 Møderne holdes på skift i de 4 børnehuse - den pædagogiskeleder i det hus mødet holdes deltager i mødet.
KONTAKT bestyrelsen for Dagtilbud Hobro SYD:

 Kontakt bestyrelsen via Dagtilbudsleder Mogens Søndergaard:
 
moson@mariagerfjord.dk eller 97115142
 
 BESTYRELSENS DOKUMENTER