Medlemmer af Forældrebestyrelse

Jesper Vinter
Valgt i Bymarken
Formand for bestyrelsen
Jonas Haack Q. Eilisøe
Valgt i Stoldalen
Næstformand i bestyrelsen
Christina L. Kristiansen
Valgt i Farvervænget
Heidi Nielsen
Valgt i Stoldalen
Mia Skatka
Valgt i Onsild
Rikke Hedegaard Kallestrup
Valgt i Farvervænget
Referent i bestyrelsen
Birthe Poulsen
Personalerepræsentant for Stoldalen
Rebecca Ranch
Personalerepræsentant Onsild
Stine Hallas
Personalerepræsentant Farvervænget
Gitte Villingshøj Hansen
Personalerepræsentant fra Bymarken
Mogens Dahl Søndergaard
Dagtilbudsleder
 Møderne holdes på skift i de 4 børnehuse - den pædagogiskeleder i det hus mødet holdes deltager i mødet.
KONTAKT bestyrelsen for Dagtilbud Hobro SYD:

 Kontakt bestyrelsen via Dagtilbudsleder Mogens Søndergaard:
 
moson@mariagerfjord.dk eller 97115142
 
 BESTYRELSENS DOKUMENTER