Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte
Stressede morgener, hvor alle kommer skævt ud af døren. Måltider der ender i kaos, skrig og skrål. Børn, der næsten ikke er til at hive væk fra skærmen. Det er ikke altid nemt at være forælder. Og en gang imellem kan det være godt at have en udefra at sparre med om hverdagen i familien.
Folkekirkens Familiestøtte støtter forældre, der gerne vil have en bedre hverdag. Støtten kan bestå af personlig sparring fra en forældreven eller via et kursusforløb.
Vi tager altid udgangspunkt i, hvad I som familie ønsker støtte til, og vores hjælp er hjælp til selvhjælp, så det er jer, som skaber ændringerne med sparring og støtte på sidelinjen fra os. Vores arbejde er ikke forkyndende.
Tilbud fra Folkekirkens Familiestøtte
Forældre kan altid kontakte den lokale koordinator og få personlig sparring til udfordringer i familielivet. Derudover tilbyder Folkekirkens Familiestøtte velafprøvede forløb for børnefamilier:
Forældreven – En forældreven støtter forældre i at skabe de forandringer derhjemme, som forældrene ønsker. Det kan f.eks. være sparring omkring det gode måltid eller pligter. Det kan også være en voksen at tale med, hvis du som forælder er alene med børnene og mangler en at tale med omkring hverdagen og udfordringerne i familielivet.
Plej jeres parforhold (PREP) – Forløb for forældre, der vil styrke deres parforhold til glæde for hele familien.
Vejen videre efter skilsmisse (KIFF) - Et forløb for forældre, der vil have viden og hjælp til at få børnene og sig selv bedst muligt igennem en skilsmisse.
Sunde skærmvaner i familien – Et forløb for forældre, der vil have sundere vaner omkring telefoner og tablets i familien.
Målgruppe
Tilbuddene er for forældre med børn under 18 år, som ønsker sparring og input til at få løst mindre udfordringer i hverdagen.
Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte lokal koordinator Lone Bøgh for et godt råd til en udfordring eller for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din familie. Tlf. 24761791, e-mail loboe@km.dk
Læs også mere på vores hjemmeside:
www.folkekirkensfamiliestotte.dk